Monthly Archives: October 2020

How To Trim False Eyelash Extensions

Although women often prefer having long lashes. But when you put a pair of false eyelashes that are too long on the eyes, this won’t be very pleasant. When glued to the eyes can stick together when you blink. Besides, it cannot be reassuring and interfere with your vision. Once you know that these false […]

Eyelash extensions vs false lashes

Eyelash extensions vs false lashes

Did you know that the women of this world have always longed to be blessed with long and charming lashes? But the truth is not, it is completely unfair, not everyone has very long, curvy and natural and charming lashes. Well, if you have the same desires as me and aren’t endowed with long lashes, […]

How To Remove Mascara From Eyelash Extensions

how to remove mascara from eyelash extensions

Congratulations, you’ve finally got your own eyelash extensions. Inspire yourself by taking about 100 selfies to refresh yourself right away. Use your friendly extensions care tools. They are always beautiful and in your eyes. One of the great benefits of extensions is that you no longer need mascara. If you are used to using mascara […]

Cách Làm Rụng Mi Nối

cach thao long mi noi

Biết cách tháo mi nối tại nhà là một trong những kiến thức cơ bản đối với những bạn yêu thích nối lông mi giả. Các kiến thức trong bài viết này sẽ đảm bảo giúp bạn có thể tháo mi nối ngay tại nhà an toàn, không làm rụng mi thật và gây đau cho […]

Nối Mi Được Bao Lâu? Nối Mi Bao Lâu Thì Rụng

noi mi bao lau thi rung

Có rất nhiều bạn đã từng nối mi rất nhiều nhưng cũng không hiểu tại sao các phần lông mi giả của mình lại nhanh rụng đến thế. Thời gian rụng của mi giả phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nên không thể nào nói được chính xác thời gian là bao nhiêu. […]

Preparing for your eyelash extension appointment

preparing for your eyelash extension appointment

Eyelash extensions will create an utterly outstanding beauty for your face. It makes your short lashes plump and eye-catching, deep, and charming. Before you go to the salon, there are a few things you should do as well. The aim is to make the eyelash extensions the most convenient and smooth. How to prepare for […]