Fly Eyelash Glue 5g

$12.00

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐ฎ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ ๐ž๐ญ ๐ฐ๐ก๐จ๐ฅ๐ž๐ฌ๐š๐ฅ๐ž

  • Free Shipping above $500 order.
  • Multi-payment: PayPal | Western Union | Bank Account
  • Wholesale apply from 50 PCS

Place of Origin: South Korea

Brand Name: Momi Lash /Accept OEM

No Harmful Chemicals

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐ฎ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ ๐ž๐ญ ๐ฐ๐ก๐จ๐ฅ๐ž๐ฌ๐š๐ฅ๐ž

  • 5 PCS (Minimum order)
  • Multi-payment: PayPal | Western Union | Bank Account
  • Wholesale apply from 50 PCS

Place of Origin: South Korea

Brand Name: Momi Lash /Accept OEM

No Harmful Chemicals

Drying time: 0,5 sec

Duration: Up To 6 Weeks

Volume: 5ml